TOE TAG – PETER LINDELL

ToeTag hjälper kunder att skapa visuellt innehåll utifrån deras behov i form av animationer och visuella effekter. Film, 2D och 3D, gärna i en mix och utifrån vad som fungerar bäst, varje film är ett hantverk och unikt. Jag är gärna med tidigt i processen för vi tillsammans ska få ett så bra resultat som möjligt.

PORTFOLIO