Barnkonventionen 2030

Länsstyrelsen Stockholm gav mig i uppdrag att göra en animerad film för att påtala om trångboddhet och målet som barnkonventionen satt upp att nå till år 2030.